Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB bezwaarschrift in verband met corona

De coronasituatie heeft nogal wat problemen opgeleverd voor mensen met een pgb (persoonsgebonden budget) en voor mensen met een zorg in natura indicatie. De reguliere zorg kon niet altijd worden geleverd tijdens de corona lockdown. Praktijkvoorbeelden:
 • » de zorglocatie was gesloten
 • » de thuiszorg kwam niet meer bij u thuis
 • » de familie heeft meer zorguren gedraaid

Er kwamen extra zorguren en zorgtaken op de schouders te liggen van de familie of uw thuiszorg. Uw reguliere PGB zorgbudget was onvoldoende om al deze zorguren te kunnen declareren. U kunt bij het zorgkantoor een extra PGB aanvragen maar deze wordt niet altijd volgens wens aanvaard. U kunt met Kaya advocatenkantoor in bezwaar gaan als uw (aanvullende) PGB aanvraag problemen oplevert.

Voorbeelden van een PGB bezwaarschift als gevolg van corona:
 • » uw PGB budget is ontoereikend voor het aantal zorguren dat uw familie maakt
 • » u gaat in bezwaar tegen een afwijzing voor extra PGB budget
 • » uw PGB bezwaarschrift gaat over administratieve problemen inzake corona

Er zijn tal van andere Corona situaties die problemen opleveren in de zorg. Overleg eens met Kaya advocatenkantoor omtrent uw situatie. praktijkvoorbeelden:
 • » bezoekregeling in een WLZ instelling
 • » lange levertijden van zorg hulpmiddelen
 • » overbelaste familieleden
 • » onveilige zorglocaties met risico op coronabesmetting

Vraag stellen