Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Bezwaar tegen PGB indicatie

U zult veel obstakels op uw pad tegenkomen bij de aanvraag van een nieuwe PGB indicatie of bij een herindicatie. Het is raadzaam om veel informatie in te winnen over actualiteiten in de WMO voordat u uw PGB aanvraag of bezwaarschrift indient. Wij adviseren u om de procedure in te gaan met onze PGB advocaat. Kaya advocatenkantoor kent de wet- en regelgeving omtrent de PGB en kan u begeleiden met uw bezwaar tegen de PGB indicatie.

De overheid maakt onderscheid in:
Er is sprake van zorgloketten:
  • » PGB indicatie voor intensieve zorg wordt verstrekt door CIZ vanuit de WLZ Wet Langdurige Zorg
  • » PGB indicatie wordt verstrekt door uw Zorgverzekeraar voor verzorging en wijkverpleging
  • » PGB voor hulpmiddelen wordt verstrekt door de gemeente (WMO loket)
  • » PGB van de zorgverzekeraar voor uw vrije zorgkeuze

Maak eens een vrijblijvende afspraak met de PGB advocaat. Wij kennen de weg in het PGB landschap.

Bij welk loket moet ik zijn?