Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Zorgloket voor uw PGB (her)indicatie

Het is voor veel mensen ondoorzichtig bij welk zorgloket zij hun PGB indicatie of herindicatie moeten aanvragen.

PGB voor ernstig gehandicapten en chronisch zieken

De Wet langdurige zorg (WLZ) is de opvolger van de AWBZ. Daar waar sprake is van zeer intensieve zorg kan men aanspraak maken op verzorging en begeleiding gefinancierd via het WLZ. De WLZ is in het leven geworpen om de zorg te regelen voor mensen die die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Het CIZ is het aanspreekpunt voor een PGB indicatie gefinancierd vanuit het WLZ.

Zorgverzekering & gemeente

Het WMO loket is uw aanspreekpunt voor:
 • - thuisondersteuning (huishoudelijke hulp, begeleiding)
 • - hulpmiddelen (zoals een Rolstoel, scootmobiel, of traplift)
 • - woningaanpassing / verhuizing naar geschikte woning
 • - jeugdhulpverlening
 • - dagbesteding
 • - rolstoelvervoer

De zorgverzekeraar is het aanspreekpunt voor verzorging als u niet in aanmerking komt voor WLZ

Realiseer u goed dat het verstandig is om u voor het WLZ aan te melden als het gaat om intensieve zorg. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een WLZ indicatie? Overleg eens met de PGB advocaat en volg het juiste stappenplan naar goede zorg.

Vraag stellen