Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

PGB bezwaarschrift

Als u in bezwaar wilt gaan tegen de PGB indicatie of herindicatie dan kunt u een PGB bezwaarschrift opstellen samen met Kaya Advocatenkantoor. Het draagt bij aan het resultaat als we spoedig het dossier kunnen doorspreken. We hebben een termijn van 6 weken om een juridisch vakkundig PGB bezwaarschrift in te dienen. We hebben de afgelopen jaar een toenemend aantal PGB bezwaar procedures in behandeling genomen. De meeste PGB bezwaarschriften gaan over een afwijzing, terugbetaling of te lage PGB indicatie. Er zijn ook veel Nederlanders die over de afgelopen periode PGB budget moeten terugbetalen.

Daarnaast komen we inconsistentie tegen in PGB budget bij overeenkomstige zorgbehoeften en gezinssituaties. Grote verschillen tussen gemeenten. Maar ook binnen gemeentegrenzen is er niet altijd een eenduidig besluit. Het is best complex voor particulieren om zonder hulp een sterk PGB bezwaarschrift op te stellen. Wij raden aan om een ervaren PGB advocaat u te laten begeleiden met veel ervaring in PGB dossiers.

Stap 1,2 en 3 kunt u vinden bij het artikel over PGB aanvraag.

Stap 4: Voorbereiding op uw PGB bezwaarschrift

U heeft 6 weken de tijd om een PGB bezwaarschrift in te dienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. We kunnen met een pro forma PGB bezwaarschrift extra tijd winnen indien noodzakelijk. Sommige gedupeerden geloven dat het de zorgconsulent eerst een indicatie afwijst of laag inschaalt als eerste stap om de Zorg begroting op orde te krijgen. Het heeft absoluut zin om een PGB bezwaarschrift te schrijven met sterke argumenten.

Uw aanvraag heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. U heeft een beschikking van het WMO loket, de zorgverzekeraar of het CIZ ontvangen. Wij adviseren u om het dossier met ons te overleggen en een goede tactiek te ontwikkelen om uw zorgvraag met succes te verkrijgen via een PGB bezwaarschrift.

Stap 5: Het PGB bezwaarschrift

Uw aanvraag is afgewezen en u wilt met een professionele brief bezwaar maken tegen de PGB indicatie. Kennis van de wet- en regelgeving is hierbij van groot belang. U staat sterker met PGB rechtsbijstand aan uw kant. Hij zal u met expertise verdedigen omtrent de rechten en plichten inzake PGB bezwaarschrift. Het gaat hierbij om een overtuigende onderbouwing van uw situatie en de bijbehorende zorgvraag. Daarnaast zal de PGB advocaat inventariseren of de indicatie gegrond is conform de wet- en regelgeving.

Stap 6: Beroepsprocedure bij de rechter

Als het PGB bezwaarschrift tevens niet de ideale uitkomst heeft opgeleverd dan kunt u naar de rechter stappen met de PGB advocaat aan uw zijde voor een beroepsprocedure.

Vrijblijvende belafspraak