Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB bezwaarschrift stappenplan

Kaya Advocatenkantoor kan met juridische daadkracht en specialistische PGB kennis de kans op een goede indicatie verhogen. De PGB advocaat gaat transparant en klantvriendelijk als volgt aan de slag met uw bezwaarprocedure:

1) Aanmelding via telefoon, e-mail of contactformulier

2) Telefonisch intake gesprek

3) Wij maken een inventarisatie naar de subsidie en berekenen het kostenplaatje voor de PGB advocaat

4) Wij vragen uw dossier op en/of u stuurt ons de stukken door van de communicatie met de gemeente / CIZ omtrent PGB

5) Afspraak voor overleg met de PGB advocaat over:
 • » de medische diagnose
 • » de thuissituatie
 • » de communicatie met de gemeente / WLZ
 • » uw lopende PGB indicatie
 • » de kansen en risico’s bij uw PGB aanvraag, bezwaarschrift en beroepsprocedure
 • » plan van aanpak
 • » de benodigde documenten voor uw dossier en bezwaarprocedure

6) Uitwerking in een PGB bezwaarschrift en aandachtspunten voor de hoorzitting

7) Juridische actie ondernemen en hoorzitting excellentie

Aan de slag