Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB indicatie aanvraag

Stap 1: Uw doelstellingen en werkwijze bepalen voor uw PGB indicatie of herindicatie

Wij adviseren u om een sterk dossier op te bouwen alvorens u uw PGB indicatie of herindicatie aanvraagt. U behaalt meer resultaat als u vanaf start doelgericht aan de slag gaat om de juiste indicatie te verkrijgen. Er is maar één kans voor een goede indicatie voor de komende jaren. Bedenk goed:
 • » welke zorg en hulpmiddelen u idealiter ontvangt
 • » in welke mate u kunt bouwen op uw familie en overige mantelzorg
 • » hoe de zorgvraag eruit ziet als uw situatie verslechtert
 • » hoe de zorgvraag eruit ziet als een mantelzorger overbelast raakt of geen tijd meer heeft
 • » welke zorgaanbieder u wenst
 • » welke zorgaanbieder uw behoefte het beste kan vervullen

Stap 2: de PGB indicatie aanvraag

U kunt zelf uw indicatie aanvraag indienen of het in samenwerking doen met een zorgaanbieder. Er is ten eerste een indicatiestelling nodig waarin de medische en de psychosociale kenmerken van de persoon in kwestie worden vastgesteld. Het gezin en de mantelzorgmogelijkheden in de directe omgeving dienen hierbij tevens in kaart te worden gebracht. Het is aan te raden om een suggestie te maken voor een huisbezoek zodat de overheidsinstantie de woon- en leefsituatie in de realiteit kan ervaren.

Het is van belang om de zorgvraag goed te motiveren met kennis van het WLZ / WMO systeem. Daarnaast dient u goed na te denken over de kwestie of u het zorgbudget in de vorm van een PGB op uw rekening wilt krijgen om deze zelf zo goed mogelijk te besteden of dat u liever zorg in natura ontvangt.

Stap 3: het PGB indicatiebesluit

U zult nu ervaren dat de PGB indicatie procedure lang duurt en veel spanning met zich meebrengt. Het duurt vaak lang voordat u een antwoord krijgt op uw PGB aanvraag. Terwijl u zelf weinig tijd krijgt om ertegen in bezwaar te gaan. U ontvangt een urenindicatiebesluit voor één of meer van de volgende 5 zorgfuncties:
 • » persoonlijke verzorging
 • » verpleging
 • » begeleiding individueel
 • » begeleiding groep
 • » behandeling
 • » verblijf

Wij hopen natuurlijk voor u dat u een PGB indicatie ontvangt gelijk aan de zorgbehoefte. Indien u ontevreden bent over de indicatie, dan kunt u een PGB bezwaarschrift opstellen. Click op de blauwe link voor de stappen 4 tot en met 6 inzake de PGB bezwaarschrift en beroepsprocedure.