Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Bezwaar tegen PGB terugbetalen

Wij ontmoeten veel burgers die PGB budget uit voorgaande jaren moeten terugbetalen vanwege PGB administratie / verantwoording problemen. Dat is een flinke tegenvaller omdat dit onverwacht op uw pad komt. Het geld is vaak al uitgegeven. Het bent niet in staat dit terug te betalen. In de meeste gevallen bent u er ook helemaal niet eens dat u een deel van het PGB moet terugbetalen. Bel met de PGB advocaat om bezwaar te maken. Vanwege de grote belangen is het verstandig om hierbij de PGB advocaat in te schakelen.

Redenen PGB terugbetalen

Er zijn verschillende situaties waarbij iemand PGB geld moet terugbetalen. De top 4:
  • » verantwoording van de PGB bestedingen
  • » onregelmatigheden in de administratie
  • » zorgverlener voldoet niet aan de gestelde eisen
  • » stopzetting PGB

Bezwaar maken tegen terugbetalen PGB

Als er een brief op uw deurmat valt dat u PGB moet terugbetalen dan heeft deze grote financiële gevolgen voor de portemonee. Het brengt u tevens in grote onzekerheid of de geplande zorg door wijzigingen in uw PGB budget wel voortgezet kan worden. In sommige gevallen heeft u het geld niet en kunt u niet voldoen aan de betalingsverplichtingen. Tal van argumenten om de PGB advocaat in te schakelen. In geval van een laag inkomen komt u in aanmerking voor subsidie.

Vraag stellen