Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Rechtsbijstand voor PGB bezwaar

Kaya Advocatenkantoor is specialist in het opstellen van PGB bezwaarschriften en verlenen van rechtsbijstand in
 • » bezwaarprocedures
 • » beroepsprocedures
 • » hoger beroep

De PGB advocaat komt op voor mensen die recht hebben op zorg aan huis of zorg in een verblijf. Wij werken samen met cliënten en zorgverleners om te horen wat er leeft onder de hulpbehoevenden.

Wij merken op dat gemeenten en zorgverzekeraars veel vrijheid krijgen om een persoonsgebonden invulling te geven aan de WMO uitkering. Een inwoner uit Zwolle kan met dezelfde handicap een volledig andere PGB indicatie krijgen dan een inwoner uit Haarlem. U kunt bezwaar maken op de PGB indicatie of herindicatie. U heeft rechten. En met de PGB advocaat wordt uw zorgvraag serieus genomen.

PGB & vrije zorgkeuze

De vrije zorgkeuze is een belangrijke reden om te kiezen voor PGB. Vrijheid om het zorgbudget optimaal in te vullen met de mensen en faciliteiten die u het liefst heeft. Er kleven echter beperkingen aan deze vrije zorgkeuze. Uw plan valt dan in duigen. U kunt met de PGB advocaat dan in bezwaar gaan tegen het besluit. Praktijkvoorbeelden:
 • » uw zorgwens wordt niet vergoed
 • » uw gewenste leverancier voldoet niet aan de gestelde voorwaarden
 • » u wordt terugverwezen naar een gecontracteerde leverancier
 • » u moet achteraf geld terugbetalen

De zorgconsulent zal kijken naar uw gezondheid, uw woonsituatie, uw inkomen en de mantelzorg kansen in de buurt spelen een grote rol van betekenis. De ene woning is goedkoper aan te passen dan de andere. Wij ervaren dat mogelijkheden voor mantelzorg vaak worden overschat. Bepaal met ons uw strategie hoe u optimaal uw PGB bezwaarschrift kunt indienen.

Vrijblijvend gesprekKosten/subsidie berekenen