Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB herindicatie bij intramurale zorg met verblijf

Met een PGB voor intramurale zorg heeft u een verblijfsindicatie voor o.a. een verzorgingstehuis, verpleeghuis of centrum voor verstandelijk gehandicapten. Het is gebruikelijk dat u bij intramurale zorg voor een langere periode wordt opgenomen en dat de zorg in een zorgcentrum wordt geleverd, in tegenstelling tot extramurale zorg.

Er gelden strenge voorwaarden voor een PGB indicatie of herindicatie voor intramurale zorg. Er kan zelfs een persoonlijkheids test gehouden worden als onderdeel van de selectieprocedure. Het is van belang om een sterk dossier op te bouwen. Wij adviseren u een consult aan te vragen bij onze PGB advocaat, die u juridisch kan bijstaan op deze gecompliceerde regelgeving. Hij zal u vragen naar uw huidige indicatie en de tijd die u nodig heeft voor:
 • » begeleiding groep
 • » begeleiding individueel
 • » persoonlijke verzorging
 • » verpleging
 • » rolstoelvervoer

Daarnaast speelt uiteraard een grote rol wat uw zorgplan is. Met een PGB krijgt u ruimte om de zorg in te vullen zoals u deze graag zou invullen.

In welk verblijf wilt u zorg?

Los van de indicatie speelt ook wel degelijk een rol in welke zorginstelling u wilt verblijven. Qua locatie, woonvoorziening, faciliteiten, geboden zorgkwaliteit en sfeer zult u ongetwijfeld een voorkeur hebben voor een specifiek zorgcentrum.
 • » in hoeverre wordt rekening gehouden met uw zorgkeuze?
 • » is er plek?
 • » verloopt de wachtlijstprocedure correct?
 • » wordt er kwalitatief goede zorg geboden?