Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB herindicatie

Het is effectiever om met de PGB advocaat bezwaar te maken tegen de PGB herindicatie. Vaak is de PGB herindicatie lager dan wat u heeft aangevraagd, of dan wat u in afgelopen jaren ontving. Uw aanvraag wordt afgewezen of u wordt met een lage PGB indicatie teruggeworpen. Dit leidt voor hulpbehoevenden tot nadelige gevolgen. Gevolgen met financiële terugval en versobering van de zorg. Kom in actie en ga met de PGB advocaat in bezwaar.

Problemen bij PGB herindicatie

Hieronder treft u een overzicht van PGB indicatie situaties die wij vaak begeleiden. Veelal betreft het een afwijzing van de gewenste PGB indicatie, zoals:
 • » PGB wordt stopgezet, verlaagd of omgezet naar zorg in natura
 • » terugvordering van PGB budget
 • » verantwoording van PGB uitgaven
 • » PGB geld terugbetalen door foutjes in PGB administratie
 • » PGB herindicatie valt lager uit terwijl uw gezondheid achteruitgaat.
 • » betalingsproblemen via SVB / zorgkantoor
 • » arbeidsrechtelijke kwesties bij overgang naar Zorgovereenkomst

Bezwaar maken

Het is bekend dat de overheid bespaart op het WMO / WLZ zorgbudget. Veel senioren en gehandicapten zullen dus met grote onzekerheid de beschikking van de PGB herindicatie afwachten. Daarnaast ontstaat vaak een oneerlijk gevoel door de grote verschillen tussen gemeenten, het zorgkantoor, WMO consulenten en zorgaanvragers. Veel burgers hebben moeite om met de juiste argumenten de zorgbehoefte te onderbouwen. Ze benaderen de zaak vaak vol met gevoelens, emoties en irritaties. De PGB advocaat kan u begeleiden om met de juridische expertise uw bezwaarprocedure in te gaan.

PGB herindicatie rubrieken

Kijk ook eens op de verschillende PGB herindicatie rubrieken met meer informatie over specifieke zorgvragen.