Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB indicatie voor thuiszorg

U wilt een PGB indicatie of herindicatie aanvragen voor thuiszorg. U wilt zelfstandig leven in uw thuisomgeving met zorg aan huis voor verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp. Het kan zijn dat u vanuit uw PGB tevens hulpmiddelen wilt aanschaffen zoals een badkameraanpassing, auto-aanpassing of een traplift. Er is nogal veel veranderd in het zorglandschap. Voor een thuiszorg indicatie kunt u zich melden bij:
 • » CIZ: als u in aanmerking komt voor 24 uur per dag intensieve zorg (WLZ)
 • » Zorgverzekering: voor verzorging en wijkverpleging (Zvw)
 • » Gemeente: WMO loket voor thuiszorg

Voor uw PGB indicatie houdt u rekening met thuiszorg classificaties. Het is raadzaam om u te verdiepen in uw behoefte naar thuiszorg afgestemd op uw gezondheidstoestand en leefomgeving. U kunt kiezen uit de volgende thuiszorg activiteiten:
 • » persoonlijke verzorging aan huis
 • » verpleging aan huis
 • » activerende begeleiding
 • » ondersteunende begeleiding
 • » huishoudelijke hulp (via WMO)

PGB administratieve wijzigingen

Daar waar u voorheen een bedrag op uw rekening kreeg waarmee u zelf uw zorgverleners betaalde, is er nu sprake van een trekkingsrecht. De SVB verzorgt de betalingen. Hiermee levert u dus een deel van de administratieve taken in. Maar u krijgt ook minder flexibiliteit. Zo dient er eerst een zorgovereenkomst getekend te worden met iedere zorgverlener voordat deze een factuur betaald krijgt.

Wilt u een PGB bezwaarschrift opsturen over een PGB afwijzing, een te lage indicatie of een administratieve kwestie? Neem dan contact op met de PGB Advocaat.

PGB bezwaarschrift