Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB herindicatie met zorgzwaartepakket

Wilt u een in bezwaar tegen uw het aangeboden zorgzwaartepakket?

Een zorgzwaartepakket is er voor bewoners van verpleeghuis en mensen die zorg met verblijf binnen enkele maanden gaan aanvragen. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders met een zorgzwaartepakket ontvangt toch zorg aan huis en verhuist op korte termijn nog naar een zorgcentrum. Het zorgzwaartepakket is er in meerdere zorgzwaarte categorieën. Het CIZ deelt de mensen in naar gelang de zorgbehoefte.

Het zorgzwaartepakket wordt verstrekt voor:
 • » begeleiding
 • » verzorging
 • » verpleging

Als standaard wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van zorg in natura. Het zorgkantoor betaalt de hoofdcontractant. Echter voor mensen die gewend zijn aan een PGB en / of mensen die graag een eigen regie willen voeren over de zorgsamenstelling, behoort een PGB met Zorgzwaartepakket soms tot de mogelijkheden. U dient hiervoor wel te voldoen aan specifieke criteria en er goed op letten op welke manier u de indicatie aanvraagt. De PGB advocaat helpt u graag verder.

Bezwaar tegen PGB indicatie

U kunt de PGB advocaat inschakelen voor een bezwaar tegen uw PGB indicatie. Praktijkvoorbeelden:
 • » u wilt een ander zorgzwaartepakket
 • » uw zorgbehoefte matcht niet met uw indicatie

PGB bezwaarschrift